Zajęcia dla dzieci 
„MACIUSIOWY KLUB MALUCHA” dla dzieci od 3 do 5 lat – koszt: 5,00zł/h
XXprowadzone są zajęcia edukacyjne, plastyczne, gry i zabawy sprawnościowe i muzyczne. Zajęcia odbywają XXsię w poniedziałek, wtorek, środę,czwartek i piątek od godz. 10:00 do 14:00.

xxxxxx

xxx


SEKCJA PLASTYCZNA dla dzieci od 5 do 10 lat
XXzajęcia w sekcji plastycznej są najbardziej rozpowszechnioną formą twórczości dziecięcej. Obejmują: XXrysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, modelowanie, rzeźbę itp. Dzieci dzięki zajęciom rozwijają XXwrażliwość i spostrzegawczość, a zwłaszcza wyobraźnię, bogacą się procesy poznawcze dziecka co wpływa XXna rozwój umysłowy. Na zajęcia zapraszamy w poniedziałek o godz. 16:30

xxxx


NAUKA GRY NA PIANINIE
termin i godzina do uzgodnieniaZESPÓŁ „MINI MIX” – dla dzieci od 6 do 10 lat
XXzajęcia w czwartki godz. 16:30

NAUKA GRY NA GITARZE
XXtermin do uzgodnienia

TENIS STOŁOWY
XXtermin do uzgodnienia
SKUTECZNY I ŁATWY W OPANOWANIU SYSTEM WALKI I SAMOOBRONY
WING TSUN KUEN KUNG FU

wtorki godz.18:15 i czwartki godz. 17:00 i 18:45