Załoga "Maciusia" 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxURSZULA LISOWSKA xxxxxxxxxxxxxxxxJOANNA POŁUBIŃSKA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkierownik Klubu xxxxxxxxxxxxxxxxxxinstruktor społeczno-wychowawczyxxxxxMAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA-STANKIEWICZ
xinstruktor muzyczny